Invalswegen krijgen midden volgend jaar ANPR-camera's

Op 21 december 2017

De gemeente Affligem wil volgend jaar op strategische locaties vaste ANPR-camera's plaatsen om onder meer rondtrekkende dievenbendes af te schrikken.

Er zijn plannen om in 2018 ANPR-camera's te plaatsen op het grondgebied van de gemeente Affligem. De interessantste locaties voor zulke camera's met nummerplaatherkenning zijn de gewestweg N208 aan het op- en afrittencomplex van de E40, de gewestweg N9 (Asse-Aalst) en de omgeving van de brug in de Jean-Baptist Callebautstraat in Teralfene.

De voorbije jaren is het aantal ANPR-camera's sterk gestegen. Liefst 91 procent van de politiezones of lokale besturen heeft het aantal camera's verhoogd in deze legislatuur. Voor 2012 hingen er 973 camera's en dat aantal is de afgelopen vijf jaar meer dan verdrievoudigd”, zegt schepen van Mobiliteit Guy Uyttersprot (N-VA). “In twaalf politiezones hangen er nog geen camera's, waaronder zone TARL. In 2018 willen we hier verandering in brengen.”

Rondtrekkende bendes

“De camera's registreren niet alleen de snelheidsduivels, maar zijn ook een handig hulpmiddel in de strijd tegen criminaliteit. Wanneer een nummerplaat wordt gelezen die als gestolen werd opgegeven, geeft dit automatisch een alarm bij de politiediensten. Zo kan die onmiddellijk reageren. Ook in gerechtelijke onderzoeken naar feiten gepleegd door bijvoorbeeld rondtrekkende inbrekersbendes zijn deze camera's zeer nuttig.”

Wanneer de camera's geplaatst zullen worden, is nog niet duidelijk. Maar de schepen mikt op midden 2018. “We hadden een bedrag van 100.000 euro opgenomen in de meerjarenplanning. Maar omdat de kosten voor de plaatsing van de camera's worden opgenomen in het politiebudget, zullen we dat bedrag niet nodig hebben. De vaste camera's zijn een aanvulling op de recent aangekochte mobiele ANPR-camera door de politiezone TARL.” (mvl)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is