Iedereen burgemeester

Hoe zou u zelf Affligem besturen? Wat kan er beter? Wat moét er veranderen? Inspraak is voor de N-VA geen loos begrip. U kan écht wel mee het beleid in uw gemeente bepalen. Daarom vragen we u deze enquête in te vullen. Want uw mening telt.

U kan deze enquête anoniem invullen. Wil u meer weten over N-VA Affligem, noteer dan uw contactgegevens. (U maakt dan meteen ook kans op een tablet of één van de twee waardebonnen van 50 euro om te besteden bij Affligemse handelaars.)

Contactgegevens (niet verplicht)
Veiligheid
helemaal akkoordakkoordneutraalniet akkoordhelemaal niet akkoord
Ik voel me veilig in Affligem.
Op alle invalswegen moeten camera’s komen die nummerplaten herkennen.
In Affligem worden verkeersovertreders voldoende hard aangepakt.
Meer en/of betere fietspaden zijn noodzakelijk.
In Affligem zijn er voldoende en veilige voetpaden.
Verkeer en mobiliteit
helemaal akkoordakkoordneutraalniet akkoordhelemaal niet akkoord
Een degelijk mobiliteitsplan op lange termijn is noodzakelijk.
Een lus van eenrichtingsverkeer voor auto’s kan het dorpscentrum in elke deelgemeente ontlasten.
Er is voldoende parkeergelegenheid in Affligem.
De huidige zones 30 zijn voldoende ruim.
Een wijziging van verkeerssituatie moet samengaan met een aanpassing van de weginfrastructuur.
Groen en bebouwing
helemaal akkoordakkoordneutraalniet akkoordhelemaal niet akkoord
Affligem ligt er proper bij.
Bij nieuwe verkavelingen moet voldoende groen voorzien worden.
Overtredingen op ruimtelijke ordening, stedenbouwkundige voorschriften en tuinbeplanting moeten strenger worden aangepakt.
De gemeente moet streven naar kleinere kavels zodat er meer bouwgronden beschikbaar komen.
Affligem beschikt over voldoende natuurgebied dat het degelijk beschermt en promoot.
Vrije tijd
helemaal akkoordakkoordneutraalniet akkoordhelemaal niet akkoord
Affligem ondersteunt haar verenigingen goed.
Affligem biedt genoeg sportinfrastructuur en sportmogelijkheden.
De gemeente voorziet voldoende ontmoetingsplaatsen en activiteiten voor de jeugd.
Het gemeentebestuur heeft voldoende aandacht voor buurtfeesten en kermissen.
De gemeente investeert genoeg in cultuur (activiteiten, bib,…).
Inspraak en fusie
helemaal akkoordakkoordneutraalniet akkoordhelemaal niet akkoord
Het gemeentebestuur betrekt de inwoners beter vóórdat beslissingen worden genomen.
Voor elke grote wijziging die burgers aanbelangt, moet de gemeente een infosessie houden.
Affligem moet zo lang mogelijk een zelfstandige gemeente blijven.
Als er een fusie moet komen, moet iedere deelgemeente afzonderlijk kunnen beslissen met welke buurgemeente.
De burger verdient méér inspraak dan eens om de 6 jaar gaan stemmen.